מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

צילום ועיבוד מידע אסטרונומי

טלסקופים, עיבוד וניתוח מידע אסטרונומי

מחשבון פוטומטריה - זמן צילום אופטימלי לטלסקופ ומצלמה
Bareket Internet telescope - SNR calculator Calculate the optimal exposure time for the Bareket observatory's telescopes.SNR photometry calculator Filter: This calculator uses Bessell filters, which are close to Johnson...
REGISTAX – הוראות לעיבוד תמונה פלנטרי
במאמר זה נציג דרך אפקטיבית לעיבוד 'תמונות פלנטריות' - של כוכבי הלכת, שמש וירח. התמונות צולמו כחלק מקורס אסטרונומיה למבוגרים ונוערבמצפה הכוכבים ברקת.הכולל התנסות בצילום ועיבוד מידע אסטרונומי. שלב 1: איפוס ראשוני • טענו...
מחשבונים אסטרונומיים לצילום אסטרונומי - ותצפיות בטלסקופים
מחשבונים לצילום אסטרונומי פוטומטריהזמן צילום אופטימלי - מחשבון פוטומטריה אופטיקה חישוב שדה צילום עם טלסקופ ומצלמהמחשבון עיניות ותצפית וויזואלית בטלסקופ - שדה ראייה והגדלה עזרים לתצפית אסטרונומית ומפות...
כיצד ניתן לצלם ליקוי חמה? דרכים לצילום השמש
לשמש בהירות נראית כה גדולה עד כי לא ניתן להסתכל עליה בעין בלתי מצוידת מבלי לגרום לנזק בלתי הפיך לעין. עם זאת מה לגבי צילום השמש? מסתבר שבעוד אנשים רבים מודעים לסכנה בצפייה בלתי אמצעית בשמש - הם עשויים להיות פחות בררניים לגבי המצלמות...
עקיבה אקטיבית אחר גרעין שביט או אסטרואיד
כאשר סטודנטים צילמו אתהשביטC2009 P1 Garraddבאמצעותטלסקופ האינטרנט, הםהופתעו לראות שבאחת התמונות "נתפס" גרם שמים נוסף - מטאור ממטר המטאורים פרסאידים. מכיוון שהשביט נע מהר יותר ביחס לכוכבי הרקע - התבצעה...
רזולוציית הצילום של טלסקופ ומצלמה דיגיטאלית
התאמת מצלמת CCD לכושר ההפרדה התיאורטי של הטלסקופ, גודל הפיקסלים והאופטיקה(או – "על קופסת הטלסקופ רשום שהוא מגדיל עד פי X6000") האופטיקה של הטלסקופ אינה ''מושלמת'' שכן הינה מועדת לפגמים כגון סטייה כרומטית, אברציה כדורית, סדקים מיקרוסקופיים...
עיבוד קליברציה תמונות אסטרונומיות - פוטומטריה מבוא
מצלמת CCD (מצלמה דיגיטאלית) היא לא אחר מאשר גלאי חלקיקים עצמאי, בעל אלקטרוניקה, מגברים וכיו"ב. כאשר אתה מצלם תמונה של עצם אסטרונומי, אתה בעצם מבצע ניסוי פיסיקלי,דהינו אתה מודד את שטף האורהמגיע מן האובייקט. אך מערכת הגלאים , וגם הטלסקופ,...
צילום אסטרונומי – צילום תמונות בצבע RGB
בחיי היום-יוםניתן לראות כי הטכניקות להפקתתמונות בצבעמשמשות לא רק בצילום אסטרונומי, אלא גם ביישומים"רגילים" כגון טלוויזיה, מקרנים ועוד.נשתמש בתמונות CCD מונוכומטיות (שחור-לבן) עם פילטרים בצבעים כחול, ירוק וכחול...
כיול אסטרומטרי - קליברציה של תמונות מטלסקופ
הפקת מידע אסטרונומי - אסטרומטריה (חישוב מיקום האובייקט בשמיים) זוהי סוגיה מורכבת ומרכזית בעיבוד נתונים. הגישה הפשוטה ביותר היא לחשב הסטה לינארית ב-X ו-Y אל מול תמונת ייחוס, ולאחר מכן ליישם הסטה זו ולערום את התמונות, אחת על גבי השנייה....
פוטומטריה מערך שיעור - בהירות אובייקטים אסטרונומיים
מערך שיעור - פוטומטריה של תמונות CCD אסטרונומיות. רקע הרוב הידוע לנו על כוכבים הגיע מאור הכוכבים.אנשים הבחינו כי ישנם כוכבים הנראים בהירים יותר מאחרים. במאה השנייה לפני הספירה, אסטרונום ומתמטיקאי יווני בשם היפרקוס (Hipparchus) הפיק...
מרחק צביר הכוכבים הפתוח 'כימה' מאתנו הנו כ-420 שנות אור, ערך בהירותו הנראית 1.6+ מגניטודה. הצביר מורכב מכוכבים רבים בעלי סוג ספקטרלי O, כאשר מסביב לצביר ערפילית החזרה מקסימה. זו ניתנת לצפיה בטלסקופים גדולים או באמצעות צילום בחשיפה...
קרא עוד...
M45 - צביר כימה הפליאדות
הידעת!
תמונות אסטרונומיות - תמונות המצולמות על ידי מצלמות אסטרונומיות דיגיטאליות. בדרך כלל מצלמות אלו מפיקות תמונות גולמיות, אותן צריך לעבד בכדי להגיע לכדי תמונה נקייה, עליה יהיה ניתן לבצע ניתוחים ומדידות שונות. (ראה מאמר בנושא עיבוד תמונות אסטרונומיות) פורמטים נפוצים : FIT,TIF,RAW. עיבוד התמונה והצגתה נעשים באמצעות תוכנות מיוחדות. באתר מצפה ברקת יש ספרייה ענקית של תמונות...קרא עוד