Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

פוסטר להורדה - בנושא השמש וכתמי השמש.
הפוסטר מציג באופן פשוט וסכמתי את הנושא.
* הערה : האובייקטים אינם מוצגים בקנה מידה, זוהי המחשה בלבד.
השימוש הינו בכפוף לתנאי השימוש ותקנון האתר.

sun_poster