Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

מפת כוכבים אינטראקטיבית המציגה את מיקומם של גרמי השמים - כפי שנראים לצופה בשמי הלילה מישראל


באמצעות האפליקציה הבאה ניתן להציג ולהדפיס:
לוחות ירח, זמני זריחה ושקיעת השמש, את מסלולי כוכבי הלכת על פני הרקיע ועוד...


 

 

 בחרו אחת מהאפשרויות למידע נוסף

 

 


ראו גם: אסטרו-נט: מאגר חומרי לימוד באסטרונומיה