Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

בשנת 2012 ישנם 3 ימי שישי החלים ב-13 לחודש. האם זה צירוף מקרים נדיר, נבואה למזל רע - או שמא קיים הסבר רציונאלי לדבר?
בעקבות שאלות רבות שהופנו למצפה החלטנו להעלות לאתר מאמר קצר בנושא.
הסיפור מאחרי יום שישי ה-13:


 יום שישי ה -13

האם יש סיבה לחשוש מיום שיש ה-13?
לא, לפחות לדעתנו... אין זהו מועד המבשר בהכרח על ביש מזל. זו רק תופעה הקשורה ללוח השנה האזרחי (לוח השנה הגרגוריאני).

מסתבר כי בכל שנה מעוברת, המתחילה ביום ראשון, יופיע יום שישי ה-13 בלוח השנה האזרחי - בחודשים ינואר, אפריל ויולי. רק בשנים מעוברות המתחילות ביום א' יחול השילוב המדויק של שלושה ימי שישי ה-13, במרווחים של 13 שבועות בדיוק זה מזה בחודשים הנ"ל. הכינוי לפחד הלא רציונאלי מתאריך זה מכונה בשם "friggatriskaidekaphobia".

stonehenge סטונהנג'
תמונה: סטונהנג', מעגל אבנים עתיק באנגליה.


באיזו תדירות חוזרת התופעה של שלושה ימי שישי ה-13?

השילוב המדויק של שלושה ימי שישי ה-13, במרווחים של 13 שבועות בדיוק זה מזה (בחודשים ינואר, אפריל ויולי) - אינו מתרחש לעיתים קרובות. התופעה מתרחשת רק שלוש עד ארבע פעמים בכל מאה. הסבב האחרון של 'ימי שישי ה-13' בחודשים אלו: התרחש בשנת 1984, והבא יתרחש בשנת 2040. במהלך המאות ה -20 וה -21, יופיעו שלושה 'ימי שישי ה -13' בשנה, במחזורים של 28 שנים. המחזור של 28 השנים נובע מהאופן בו מחושב לוח השנה.

יש לציין כי שלושה ימי שישי ה-13 יכולים להתרחש גם בשנה שאינה מעוברת, כאשר השנה מתחילה ביום חמישי. במקרה זה, יום שישי ה-13 יחול בחודשים פברואר, מרץ ונובמבר.
שנת 2009 היתה הפעם האחרונה בה התרחשו  3 ימי שישי ה-13, בשנה לא מעוברת. הפעם הבאה תהיה בשנת 2015. (שימו לב לכך שההפרש בין כל אחת מהשנים הללו הוא שלוש שנים, ביחס לשנת 2012).

אם כך אין זה מסתורין - יום שישי ה-13 הינה תופעה הקשורה לאופן בו מחושב לוח השנה.
ראו גם: מופעי הירח ולוח השנה העברי


 

להרחבה:

1. בניית שעון שמש - חישוב הזמן

2. שעון המאדים

3. מסתורי הזמן וכוכב הלכת מאדים 

4. הזמן - מערך שיעור לקטנטנים

5. הגיגים על אודות הזמן 
 
6. סיפורי בריאה והמפץ הגדול

7. סופר ירח - ירח ענק