Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

מקבץ של מדריכי עזר באסטרונומיה, לצופה בכוכבים

whirpool

 

 

* השמים הערב, חדשות אסטרונומיה - צפייה במאורעות אסטרונומיים עדכניים
earth

 

 

* פלניספרה - מפת כוכבים סובבת לשמי ישראל
מפת כוכבים

 

"כיצד ניתן למצוא את..." - מדריכים מפורטים למציאת 'גרמי שמים עמוקים'
polaris_north_star

 

* טלסקופ ווירטואלי - יצירת רשימות צפייה חכמות לתצפיות אסטרונומיות
whirpool
  

 

* צפיה בכוכבי הלכת - מפה אינטראקטיבית של הפלנטות במערכת השמש שלנו
jupiter_bareket

 

 

* מטרי מטאורים - המדריך לצופה במטר מטאורים
meteor_perseids112012

 

 

* תחנת החלל הבינלאומית (ISS) - המדריך לצופה בתחנת החלל
ISS_nasa


 

 


להרחבה:

* עבודות מחקר של תלמידי תיכון באסטרופיזיקה
* ציוד אופטי אסטרונומי

* תצפיות אסטרונומיות בטלסקופים משוכללים

* פעילויות בפלנטריום מתנפח נייד  3D-HD

מומלץ!  ניסויים ופעילויות באסטרונומיה - אסטרונומיה נט

 

  איור 'הירח וכדור הארץ מהחלל' (האיור אינו מוצג בקנה מידה). מקור NASA