Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

חלק 4 : מעקב אחר כתמי השמש

טלסקופ השמש - ניתן לרכישה דרך החנות של מצפה הכוכבים ברקת. צרו קשר עם המצפה לפרטים נוספים.

 

רקע:

לפני למעלה מ 2,000 שנה דיווחו אסטרונומים סינים כי עלה בידם לראות כתמי שמש בעת שעננים דקים, עשן או אבק עמעמו את גלגל השמש המסנוור.
בשנת 1612 חקר את התופעה גלילאו בעזרת טלסקופ. הוא מיקד את בבואת השמש על פיסת נייר, וסימן עליה את הכתמים (אזהרה : אסור לצפות במישרין בשמש, בייחוד לא דרך טלסקופ, צפייה לא אחראית בשמש יכולה לגרום לנזק ואף לעיוורון).
יום אחר יום צפה גלילאו בכתמים הנעים על פני השמש בקרבת קו המשווה שלה. לכל כתם נדרשו כ 13 ימים להופיע מעבר לשפה אחת ולגלוש עד לשפה הנגדית. תנועה זו לימדה את גלילאו שהשמש מסתובבת על צירה. בניסוי זה נעקוב אחר כתמי השמש וננסה למדוד את תנועתם על פני השמש.

כלים וחומרים :

 

1 טלסקופ השמש.

2 שעון.

3 סביבה נטולת רוח.

4 נייר מילימטרי או נייר משובץ.

מהלך הניסוי :

1. נכוון את טלסקופ השמש ונצייר את כתמי השמש על גבי הדף המשובץ. אין להכניס את הידיים או כל כלי אחר אל תוך טלסקופ השמש !

2. נעקוב אחר כתמי השמש במשך מספר שעות ונסרטט את ממצאינו על דפי המדידה.

3. נמשיך את המעקב במשך מספר ימים.


- האם כתמי השמש משנים את מקומם ?

- האם כתמי השמש משנים את צורתם ?

- האם ניתן למצוא מחזוריות כלשהי ?

- מהו מבנם האופייני של כתמי השמש ?

 

 

כתם שמש גדול עשוי להיות גדול פי חמישה ויותר מכדור הארץ. קילוחי גז דקים יוצרים סביב שוליו תבנית של קווי כוח מגנטיים. הדבר מלמד שכתם השמש הוא מקומם של שדות מגנטיים אדירים להפליא – חזקים פי כמה אלפים מהשדה המגנטי הממוצע של כדור הארץ.

שדות מגנטיים כה חזקים מונעים את זרימתה הרגילה של האנרגיה כלפי מעלה, ופני השמש קרים יותר ולכן כהים יותר באזור הקרוי בפינו כתם שמש.
כתמי שמש אינם סערות טורנדו משתוללות כפי שחשבו פעם. אלה הם שדות מגנטיים חזקים המקררים מקומות שונים בפני השמש. כתמי השמש מכילים גם את הכוחות המציתים את אבוקות השמש, הגורמים להתפרצויות והמשנים את צורת העטרה ואת גודלה היחסי.
כשיש כתמי שמש רבים, נראות אבוקות והתפרצויות רבות. כתמי השמש מבשרים על בואן של סערות השמש – סערות החולשות על מערכת השמש כולה ובעלות פוטנציאל לגרום נזק לחלליות, לווינים ואסטרונאוטים כאחד.

 9

תמונה : כתמי שמש
sun_poster
להורדה - פוסטר כתמי שמש


ניסויים נוספים בנושא השמש וכתמי השמש:
מדידת הצהריים האמיתיים
מעקב אחר כתמי השמש
התחקות אחר דמות השמש בשמיים
קרינה מן השמש
מדידת קוטר כתמי השמש
מדידת קוטר הירח והשמש
מדידת קוטר הירח או השמש בעת ליקוי מאורות
חישוב המרחק לירח או השמש בעת ליקוי מאורות
בנו שעון שמש ומדדו את חלוף הזמן

- לניסויים נוספים בקרו בקטגוריות כדור הארץ, שמש וירחעבודות חקר באסטרונומיה וניסויים ופעילויות באסטרונומיה
*  טלסקופ השמש - ניתן לרכישה דרך חנות הציוד האסטרונומי של מצפה הכוכבים ברקת. צרו קשר עם המצפה לפרטים נוספים.