Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35


יצירת דיאגרמה של תנועת צל כדור הארץ בחלל - נשתמש בתמונות מהשידור הישיר של ליקוי הירח (יולי 2018) בכדי "לראות" את תנועתו של צל כדור הארץ בחלל.מבוא

גם כדור הארץ וגם הירח נעים בחלל במהירות מסויימת.
בד"כ קשה לנו להרגיש זאת, אולם בעת ליקוי ירח ניתן להבחין בתנועה היחסית בין שני הגופים באופן ישיר.
באמצעות התמונות מהשידור הישיר של ליקוי הירח נוכל להדגים את התופעה הנ"ל, ואף לערוך מדידות כמותיות  באמצעותן נחשב את מהירות תנועת צל כדור הארץ ביחס לירח.

הוראות :
1. צפו במצגת המציגה את תופעת ליקוי הירח ואת תנועת הירח  ביחס לכדור הארץlunar_eclipse_scheme
2. שמרו מדי כ-10 דקות את התמונה מהשידור הישיר, בתיקייה במחשב המקומי. על-ידי הקלקה על הלחצן הימני בעכבר, ולאחר מכן "Save image as" ("שמור תמונה בשם"). התמונה מתרעננת באופן אוטומאטי בדף השידור. ניתן לשמור את התמונות באינטרוולים קטנים/גדולים יותר.
3. פתחו את התמונות בתוכנת עיבוד התמונות המועדפת עליכם, ניתן לעבוד גם עם תוכנות כגון WORD או POWERPOINT
4. סדרו את התמונות עפ"י הזמן בו צולמו - החל משלב תחילת הליקוי ועד לתום האירוע. 
5. צרו עיגול, אשר ייצג את צל כדור הארץ.
6. עיקבו באמצעות העיגול שיצרתם אחר תנועת צל כדור הארץ על-פני הירח. שימרו את התמונות במחשב האישי (נא לשמור על זכויות יוצרים). ראו תמונה לדוגמא :
lunar_eclipse_earth_shadow3
7. ניתן ליצור סרטון "רצף זמן" המציג את תנועת צל כדור הארץ על פני הירח. ראו דוגמא
earth's_shadow_lunar_eclipse


8. בכל תמונה מהשידור הישיר של ליקוי הירח  - מופיע הזמן המדוייק בו צולמה התמונה.  השתמשו בתמונות בכדי למצוא את מועד ההתחלה והסיום המדוייקים של הליקוי.
9. חשבו את פרק הזמן הכולל של האירוע. (שעת התחלה - שעת סיום)
10. עירכו דיאגרמה המראה את מועדי הליקוי המדוייקים : כניסה לצל חלקי - פנאומברה, כניסה לצל מלא אומברה, יציאה מצל מלא, יציאה מצל חלקי
11. קוטר הירח כ-3.4 אלף קילומטר. חשבו : מהי המהירות הממוצעת של תנועת צל כדור הארץ על פניו של הירח ? (מהירות = מרחק / זמן)

ניתן להשתמש בנתונים שקבלנו בכדי לחשב את קוטר הירח באמצעות שימוש בתמונות מליקוי הירח.
ניסויים בנושא ליקוי ירח :
1. חישוב מהירות תנועת צל כדור הארץ בחלל
2. מדידת קוטרו המקורב של הירח - באמצעות הידיים וסרגל
3. יצירת סרט של ליקוי הירח
4. חישוב המרחק לירח - בליקוי ירח
5. מדידת קוטר הירח - באמצעות תמונות משידור ליקוי הירח
6. מדוע משנה הירח את צבעו הנראה לאדום במהלך ליקוי ירח ?
7. למדו על קבוצות הכוכבים - בנו מפת כוכבים מסתובבת (פלניספרה)

- עזרים, מצגות והרחבה: 
א. מצגת להורדה - ליקוי לבנה
ב. ליבראצית הירח
ג. סיור בין תוואי השטח של הירח
ד. ליקוי שמש - ליקוי חמה
ה. שמש - ניסויים ופעילויות


אלו המעוניינים להתנסות בפרוייקט הנ"ל טרם השידור - מוזמנים להשתמש בתמונות מטה
lunar_eclipse_sequence1
lunar_eclipse_sequence2
lunar_eclipse_sequence3

lunar_eclipse_sequence4
lunar_eclipse_sequence5

lunar_eclipse_sequence6

lunar_eclipse_sequence7

lunar_eclipse_sequence8
lunar_eclipse_sequence9

lunar_eclipse_sequence10
lunar_eclipse_sequence11
lunar_eclipse_sequence12

 

הרחבה בנושא ליקוי ירח

 

ניסויים

ליקוי ירח ניסוי - חישוב תנועת צל כדור הארץ בחלל

הערכת קוטר הירח - באמצעות הידיים וסרגל

מדידת המרחק לירח - באמצעות תמונות מהשידור הישיר

מדידת קוטר הירח - באמצעות תמונות מהשידור הישיר

 

מצגות

- צפו באנימציה ומצגת של ליקוי ירח (ליקוי לבנה) חלקי הממחישה את התופעה ומציגה את המונחים הבסיסיים.

- צפו באנימציה ומצגת של ליקוי ירח (ליקוי לבנה) מלא הממחישה את התופעה ומציגה את המונחים הבסיסיים.

 

מופעי הירח
מופעי הירח במהלך החודש העברי