Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

שאלות שהופנו לצוות המצפה בנוגע לתצפית בפלנטה-מאדים:

-"איזה כוכב מופיע בכיוון דרום מערב אדום גדול?"

-"איפה מאדים בשמים?"

-"האם ניתן לצפות במאדים בעין ללא טלסקופ?"

-"שלושה כוכבים אחד מהם אדום בכיוון דרום, מי מהם הוא מאדים?"

-"שלושה כוכבים רצופים והאמצעי מנצנץ במיוחד - האם אחד מהם הוא מאדים?" 

- "מיהו הכוכב האדום הבהיר והנוצץ בשמים? מאדים?"

 

תשובה

את מאדים ניתן לראות בשמים במהלך תקופות מסויימות בשנה (במחזורים של שנתיים). במאדים ניתן להבחין בקלות בשמים גם בעין בלתי מצויידת. 

באמצעות טלסקופ ניתן להפריד/לצפות בפרטים רבים על פני השטח שלו, כגון כיפות קרח ומדבריות המעטרים את פניו.

הוראות מפורטות למציאת מאדים בשמי הלילה - בפרק ' השמים הערב '

 

להרחבה: צילום ועיבוד תמונות פלנטריות (כוכבי הלכת, שמש וירח)