Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

שיגור טיל מים - ניסוי בפיסיקה.

 

 

מטרה

 

עיצוב, בנייה ושיגור טיל מים.

נמדוד מהם הכוחות הפועלים על הטיל כגון - חיכוך, גרר, כוח עילוי.

 

 

 

עקרונות הפעולה

 

עקרון הפעולה של טיל המים :

כאשר לחץ האוויר עולה, גדל ערך הלחץ בתוך הבקבוק. בעת שחרור הנצרה – יעלה הטיל כלפי מעלה ואחריו ישתרך סילון של מים. האוויר המתפשט יגרום למים לנוע כלפי מטה ולבקבוק לנוע כלפי מעלה.

צפה בסרט שיגור טילי המים

 סרטון : שיגור טילי מים, אשר נבנו מבקבוקי קולה ומשקאות מוגזים


סרטון : שיגור טיל מים והנחתתו באמצעות מצנח מתוחכם. נבנה על-ידי תלמיד תיכון.


שיגור :

השיגור יבוצע באמצעות מתקן שיגור יעודי, שהוכן במיוחד למטרה זו, בכדי לאפשר שיגור בטוח ומדויק ככל האפשר.


סרטון : טיל המים בעת השיגור

 

water_missile

 

* אזהרה : זהו ניסוי מסוכן ואין לבצעו ללא ציוד מיוחד וציוד מגן יעודי. לא לנסות בבית.

השיגור / הפעלה הינם באחריות הבלעדית של המשתמש. אין האמור מהווה המלצה לשיגור טיל.