Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

 

מרחק ערפילית הטבעת מאתנו הנו כ-2,300 שנות אור, ערך בהירותה הנראית 8.8+ מגניטודה.
 

השתמש בפלניספרה - מפת הכוכבים הסובבת
בכדי למצוא את קבוצת הכוכבים נבל
(Lyra) זוהי קבוצה האופיינית לשמי הקיץ, וממקום ללא זיהום אור
ניתן לראות את שביל החלב עובר בקונסטלציה

הכוכב הבהיר ביותר בקבוצה - מכונה בשם ווגה, והוא מהווה חלק ממשולש הקיץ
m57_1
זהה את צורת המקבילית של קבוצת הכוכבים נבל, וכן את שני הכוכבים היוצרים את הצלע הרחוקה מהכוכב ווגה m57_2

ערפילית הטבעת ממוקמת בין שני כוכבים אלו.
סרוק את האיזור באמצעות הטלסקופ עם עינית בהגדלה נמוכה, עד אשר תבחין בכתם עגול וחיוור. זוהי ערפילית הטבעת
m57_3
   
   
   
   
   
   
   
   

Images stellarium


בין שני הכוכבים היוצרים את הצלע הרחוקה מהכוכב ווגה, ממוקמת ערפילית הטבעת M57
m57

צפייה מהנה !
מידע נוסף על טלסקופים ודרכי צפייה בכוכביםחנות הטלסקופים והציוד האסטרונומי  של מצפה הכוכבים ברקת, מכבים.