מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Zenith

Term תיאור
Zenith

The point on the celestial sphere that is directly above the observer