מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Variable star

Term תיאור
Variable star

A star whose luminosity (brightness) changes with time