מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Galaxy cluster

Term תיאור
Galaxy cluster

A collection of dozens to thousands of galaxies bound together by gravity