מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Celestial pole

Term תיאור
Celestial pole

The north and south celestial poles are points on the celestial sphere where earths axis of rotation intersects the celestial sphere.