מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Atmosphere

Term תיאור
Atmosphere

The layer of gases surrounding the surface of a planet, moon, or star