מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Arc second

Term תיאור
Arc second

One arc second is 1/60 of an arc minute = 1/3600 of an arc degree. The angular diameter of Jupiter varies from about 30 to 50 arc seconds, depending on its distance from Earth.