מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Arc minute

Term תיאור
Arc minute

One arc minute is 1/60 of a degree of arc. The angular diameter of the full moon or the Sun as seen from Earth is about 30 arc minutes - 1/2 arc degree.