מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Apparent Magnitude

Term תיאור
Apparent Magnitude

The apparent brightness of an object in the sky as it appears to an observer on Earth.