מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Highest Useful Magnification

Term תיאור
Highest Useful Magnification
הגדלה מרבית אפקטיבית