מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Power Supply DC AC

Term תיאור
Power Supply DC AC
ספק חשמל/כוח. * הטלסקופים הממונעים מגיעים ללא ספק חשמלי. ניתן לרכוש מתאם רלוונטי ומיוצב, דרך חנות הטלסקופים של מצפה הכוכבים ברקת.