מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

Aperture

Term תיאור
Aperture
מפתח הטלסקופ. ראה הרחבה במאמר לבחירת טלסקופ.