Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

פלנספירה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
פלנספירה

מפת כוכבים סובבת באמצעותה ניתן לחשב את מיקומן של קבוצות הכוכבים.

פלניספרה

 

תמונה: פלניספרה לשמי ישראל, להורדה

הפלניספרה מציגה את הכוכבים בשמי הלילה והינה מורכבת משני חלקים.
האחד מפת כוכבים והשני מציג את פרק הזמן הנתון.
באמצעות סיבוב האחד ביחס לשני ניתן לחשב את מיקומן של קבוצות הכוכבים ממקום מסויים בכדור הארץ. הפלניספרה יכולה להציג את מיקום קבוצות הכוכבים (קונסטלציות) לכל שעה, תאריך ושנה.

 

להרחבה:

מפות כוכבים לשמי ישראל

השמים הערב - מאורעות אסטרונומיים לצופה מישראל