Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

זיהום אור

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
זיהום אור

האור המופץ לעבר השמיים (במקום לקרקע) מתאורת הרחוב יוצר זיהום, המכונה בשם 'זיהום אור'. לזיהום האור השפעות מרחיקות לכת לא רק על הצפייה ביקום הרחוק אלא גם על החיים על כוכב הלכת שלנו, כדור הארץ.

זיהום אור בישראל

בתמונה: זיהום אור. מדוע לא רואים כוכבים בשמיים ?

 

ברגע שנפחית את כמות האור הנפלטת השמיימה על ידי שימוש ב"תאורה חכמה" - המכוונת כלפי הקרקע ולא כלפי השמיים : נחסוך כסף רב על תאורה שהייתה עד כה מבוזבזת, נחסוך באנרגיה עקב היעילות הגוברת ונציל את שמי הלילה!

בשנת 2002 הוקמה במצפה הכוכבים ברקת החטיבה לשמירה על שמי הלילה - כמשאב טבע, גוף האמון על נושא קידום המודעות לזיהום אור בישראל.  תאורה לא נכונה מבזבזת אנרגיה וכסף, ומונעת מבני האדם לראות כוכבים, ולכן משפיעה על תפיסתנו את היקום.

 

מצפה הכוכבים ברקת במכבים מהווה את הגוף הישראלי הרשמי מטעם IDA, האגודה הבין לאומית לשמיים חשוכים (וקרקע מוארת).

 

להרחבה: זיהום אור בישראל

עלון מידע בנושא זיהום אור (עברית)
LIght pollution brochure - English

 מפת זיהום האור בישראל


איור: מפה המציגה את זיהום האור באתרים שונים בישראל. מבוסס על Google maps