Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

גודל זוויתי

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
גודל זוויתי

גודלו של גוף כפי שנראה לצופה. הגודל הזוויתי של אובייקט תלוי בגודלו ובמרחקו מכדור הארץ (הצופה)

כאשר אנו מסתכלים על אובייקטים בשמי הלילה, לעתים קרובות איננו יודעים את מרחקם ביחס אלינו.

לדוגמא: למרות שהכוכבים נראים כאילו נמצאים בחלקו הפנימי של כדור בעל רדיוס גדול ביותר המקיף את כדור הארץ - הם למעשה נמצאים במרחקים שונים מאיתנו, אשר גדולים בהרבה ממערכת השמש כולה. כך שקשה לשפוט את הגודל האמיתי של אובייקטים שמימיים בהתבוננות ותו לא.

הגודל הזוויתי של אובייקט הינו זווית שקוטר של אובייקט יוצר עם נקודת התצפית. ככל שאובייקט רחוק יותר, הוא נראה קטן יותר, כך שהגודל הזוויתי לא משקף את הגודל האמיתי של האובייקט.

לצופה על כדור הארץ, הגודל זוויתי של הירח והשמש הוא קרוב למדי - ועומד על כחצי מעלת קשת (30 arcmin). במציאות, הקוטר הפיזי של השמש הנו פי 400 יותר גדול מהירח, בעוד והירח הנו פי 400~ יותר קרוב לכדור הארץ.

 

להרחבה:

מדידת קוטר הירח

מדידת אורך הסילון בגלקסיה M87

מדידת המרחק לכוכבים

מרחקים וגדלים ביקום

 

ראו גם הערך - גודל זוויתי , בהירות מוחלטת , אלבדו , צילום אסטרונומי, מדידת המרחק לכוכבים , שנת אור , פרסק