Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

אופק שמימי

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
אופק שמימי

באסטרונומיה - מעגל דמיוני החוצה את הכדור השמימי לשניים. הוא מצוי בזווית של 90 מעלות מהזנית והנאדיר. מקום המפגש בין מישור האופק עם כיפת השמיים.