Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

שביל החלב

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
שביל החלב

שביל החלב הוא למעשה חלק מהגלקסיה שבה אנו נמצאים, המכונה "גלקסית שביל החלב".

בלילה חשוך, ממקום ללא זיהום אור, שביל החלב נראה בתור רצועה קלושה ולבנה, הפרוש  על פני השמים.

 milkyway africa2 1419279310

תמונה: שביל החלב וכוכב הלכת נגה (שמאל). תמונות נוספות בגלרייה

 

מכיוון שמערכת השמש שלנו ממוקמת בתוך גלקסיית שביל החלב, אנחנו לא יכולים לראות את כל הגלקסיה שלנו בפועל.

מקור השם שְׁבִיל הַחָלָב מלטינית (Via Lactea), שמשמעותו המילולית היא "נתיב חלבי".

 

במבט על שביל החלב עם משקפת או טלסקופ - ניתן לראות כי הוא מורכב ממליוני כוכבים רחוקים. חלק מהאור נחסם על ידי גז ואבק במישור של הגלקסיה ויוצר 'כתמים כהים' על הרקע הבהיר.

milkyway africa3 1419279310

 

ראו גם:

ערפילית

גדלים ומרחקים ביקום

כוכבים משתנים

הסחה לאדום