Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

קשת

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
קשת

תופעה אופטית הנוצרת כתוצאה משבירה, נפיצה והחזרה של קרני אור הבוקעות מהשמש. הקשת נראית בכיוון הנגדי אל מקור האור - לאחר שזה עובר בתווך בו יש טיפות מים רבות בעלות צורה דומה.

rainbow

תמונה: קשת כפולה. צילום: מצפה הכוכבים ברקת.

 

קרן אור הפוגעת בטיפה נשברת בכניסה אליה, מוחזרת מחלקה האחורי ונשברת ביציאה אל האוויר. כמו כן היא עוברת נפיצה בהתאם למקדם השבירה המתאים לאותו אורך גל. כך נוצר המצב בו האור הלבן, המורכב משילוב של אורכי גל שונים מופרד לספקטרום שלו.

קרן אור יכולה להיות מוחזרת יותר מפעם אחת בתוך טיפת מים. קרן היוצאת מטיפת המים לאחר שתי השתקפויות תיצור קשת משנית. דוגמה לקשת משנית ניתן לראות בתמונה מעלה.

לקשת המשנית רדיוס של 51º ומרוחקת כ- 9º מהקשת הראשית. הקשת המשנית רחבה יותר,בערך פי 1.8x מרוחב הקשת העיקרית, והצבעיה הפוכים (שיקוף). כך שתמיד הצבע האדום של שתי קשתות נמצא זה מול זה. בהירותה של הקשת המשנית כ- 43% מהבהירות הכוללת של הקשת הראשית אבל בהירות פני השטח שלה נמוכה יותר מכך, שכן היא משתרעת על פני גודל זוויתי גדול יותר מהראשית.

 

להרחבה:

גוף שחור

תופעות אופטיות באטמוספירה

סוג ספקטרלי