Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

סיווג הגלקסיות

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
סיווג הגלקסיות

הגלקסיות מחולקות למספר סוגים עיקריים : ספיראליות, אליפטיות, אי רגולאריות (לא סדירות) ועוד.

פוסטר להורדה:

   גלקסיה

 

 

להרחבה:

מדידת אורך הסילון בגלקסיה M87

מדידת המרחק לצביר כוכבים בגלקסיה

פרק העוסק בגלקסיות באסטרו-נט 

 

ראו גם הערך:

ערפילית

מדידת המרחק לכוכבים

 

ראו תמונות נוספות בגלריית התמונות האסטרונומיות - של מצפה הכוכבים ברקת