Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

היום הקצר בשנה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
היום הקצר בשנה

ה-21 בדצמבר הוא טווח הזמן בו מתקיים היום הקצר ביותר בשנה, בחצי הצפוני של כדור הארץ.
במשך תקופה זו, (אשר נעה בין התאריכים 21-23 בדצמבר): נוטה מחציתו הצפונית של כדור הארץ הרחק מהשמש ביחס למחצית הדרומית, ונחשפת פחות שעות לאור השמש ביחס לתקופת הקיץ.

 

יש המחשיבים יום זה כתחילתו הלא רשמית של החורף.

 

להרחבה:

היום הארוך ביותר

שעון המאדים