Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

ליברציה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
ליברציה

תופעת התנודות של הירח, הנובעת בעיקר מצורת מסלולו ושינוי מהירות הקפתו את כדור הארץ.

moon libration 1423378221

צופה בכדור הארץ יכול לראות יותר מ 50% (חצי) מפניו של הירח, למרות שפרק הזמן בו הירח סובב הירח סביב צירו הנו שווה למשך הקפתו את כדור הארץ.
זאת מכיוון שהירח 'מתנדנד' ביחס אלינו, תופעה המכונה בשם ליבראציית הירח.
תופעת ליבראציית הירח, נובעת בעיקר מאינטראקציה כבידתית עם גופים במערכת השמש, צורת מסלולו ושינוי מהירותו היחסית, בעת הקפתו את כדור הארץ.

בסרטון הרצף-זמן מעלה, ניתן להבחין בתופעת הליברציה של הירח ביתר שאת.
התמונות צולמו ע"י תלמידים, באמצעות טלסקופ האינטרנט.

 

פוסטרים להורדה:

ירח   ירח    

 

להרחבה:
- מופעי הירח במהלך החודש העברי
- סופר ירח, ירח ענק