Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

מהירות הבריחה

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
מהירות הבריחה

המהירות הדרושה לגוף (לדוגמה חללית)  בכדי להימלט משדה הכובד של גוף. מהירות הבריחה מכדור הארץ היא כ-11.2 קילומטר בשנייה. (ההתחלתית, בהעדר חיכוך)

הביטוי המתמטי למהירות הבריחה, v, מגוף שמסתו M:

\[V=\sqrt{2GM \over R}\]

כאשר G הינו קבוע הכבידה של ניוטון, R הינו המרחק בין מרכזי המסה של שני הגופים, v המהירות ההתחלתית.

 

להלן דוגמאות של מהירות הבריחה לגופים במערכת השמש שלנו:

גרם שמיםמהירות הבריחה [ק"מ/לשנייה]
השמש 617.7
חמה 4.249
נגה 10.36
ארץ 11.18
הירח 2.380
מאדים 5.022
צדק 59.53
שבתאי 35.47
אוראנוס 21.29
נפטון 23.49
פלוטו 1.23

 

ראו גם המונח:

חור שחור

אסטרואידים

כוכב לכת ננסי