Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
זיהום אור

האור המופץ לעבר השמיים (במקום לקרקע) מתאורת הרחוב יוצר זיהום, המכונה בשם 'זיהום אור'. לזיהום האור השפעות מרחיקות לכת לא רק על הצפייה ביקום הרחוק אלא גם על החיים על כוכב הלכת שלנו, כדור הארץ.

זיהום אור בישראל

זנית

הנקודה בשמים הנמצאת מעל ראשו של צופה העומד על פני הארץ. בהכללה: הקרן המהווה את המשך הכיוון של רגלי הצופה כלפי מעלה, אל עבר השמים.