Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

לחיפוש במונחון הזן טקסט ולחץ חפש

Glossaries

מנוח הסבר המונח
גבול צ'נדרסקר

גבול המאסה של כוכב היכול להפוך לכוכב מסוג ננס לבן, העומדת על ערך של 1.44 מאסות שמש. כוכבים מאסיביים מאוד יכולים להפוך לכוכבי נויטרונים ואף לחורים שחורים.

גדלים ביקום

כאשר אנו מתבוננים באובייקטים בחלל - קשה לאמוד את גודלם הממשי או את מרחקם ביחס אלינו. מכיוון והגודל הנראה של אובייקט (גודל זוויתי) תלוי בגודל שלו ובמרחקו מכדור הארץ/הצופה.

m3 1418939573

גודל זוויתי

גודלו של גוף כפי שנראה לצופה. הגודל הזוויתי של אובייקט תלוי בגודלו ובמרחקו מכדור הארץ (הצופה)

גודל מוחלט

מכונה גם בהירות מוחלטת: זהו ערך מחושב, של גודלו של גוף שמימי במידה והיה מרוחק 10 פרסק (3.26~ שנות אור) מאיתנו. באמצעות הגודל המוחלט ניתן להשוות בצורה כמותית בין בהירויות של גופים בעלי הארה נראית שונה.

גוף טרנס-נפטוני

גוף הסובב את השמש אשר קטן מכדי להיות כוכב לכת ננסי, מכיוון שצורתו אינה כדורית, ומסלולו יותר רחוק מהשמש מכוכב הלכת רהב (נפטון). גופים אלה כוללים בעיקר את חגורת קיופר. עוד לא ידוע אודותיהם מספיק כדי להבין בדיוק מה הם, ולכן הם עדיין משוייכים לאותה הקטגוריה של האסטרואידים.

גלקסיה

בעברית: 'חלבלובית'.

זוהי מערכת שמימית גדולה המכילה אוסף של כוכבים, גז ואבק. בגלקסיית שביל החלב מעל 100 מיליארד שמשות.

הגלקסיות מחולקות למספר סוגים עיקריים : ספיראליות, אליפטיות, אי רגולאריות (לא סדירות) ועוד.

הגלקסייה שלנו מכונה בשם גלקסיית שביל החלב

m65 c14hd 1419810693

גרמי שמים עמוקים

גרמי שמים מחוץ למערכת השמש שלנו. בדרך כלל הכוונה הינה לערפיליות, גלקסיות וצבירי כוכבים.