Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35

פס בספקטרה המוצג בתור קווים כהים. ספקטרה זה נוצר כאשר קרינה עוברת בתווך של גז קר בין המקור לצופה.

מאמרים נוספים העשויים לעניין אותך