מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

נטייה

Term תיאור
נטייה

קווי הרוחב השמימים: ערך צפוני מסומן ב"+" וערך דרומי מסומן ב"-". ראו מאמר בנושא באתר המצפה