מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

נאדיר

Term תיאור
נאדיר

היפוכה של הזנית. הנקודה הנמצאת בדיוק מתחת לרגליו של הצופה