מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

כוכב

Term תיאור
כוכב

גוף שמימי המפיק אנרגיה, כתוצאה מתהליכים תרמו-גרעיניים. השמש היא הכוכב היחיד במערכת השמש שלנו.