מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

חוקי קפלר

Term תיאור
חוקי קפלר

חוקים המגדירים את מסלולם של כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו. נוסחו במאה ה-17 על ידי יוהנס קפלר.

סרט: החוק הראשון של קפלר (תנועת לווין במסלול אליפטי והמקרה האפשרי של מסלול מעגלי)

סרט: החוק השני של קפלר (א) (ניסוח חוק השטחים והמחשתו עבור לווין הנע סביב כדור הארץ)

סרט: החוק השני של קפלר (ב) (המהירות המשתנה; אי התלות במסת הלווין)

סרט: החוק השלישי של קפלר

 

ראו גם המונח: נתוני מסלול