מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

נטייה

Term תיאור
נטייה

הזווית בין מישור המסלול של הגוף ומישור היחוס.

באנגלית - Inclination