מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35 English

בהירות

Term תיאור
בהירות

עוצמת ההארה של אובייקט כפי שנראית לצופה מכדור הארץ. הבדל של 1 מגניטודה = בהירות הגדולה פי 2.5 לערך.

עוצמת ההארה הנראית תלויה במרחקו של הכוכב מאיתנו ובהארה העצמית שלו. כוכבים בעלי בהירות נראית שווה, נראים לכאורה מרוחקים מאתנו מרחק שווה.

כוכב רחוק למדי ובעל בהירות גדולה, נראה בצפייה בלתי אמצעית כאילו מרחקו מאתנו שווה למרחקו של כוכב חיוור, יחסית, הקרוב בהרבה אל כדוה"א.

 

ראו גם הערך -

דיאגרמת HR

עקומת אור

גודל זוויתי

בהירות נראית

אלבדו

אורך גל

מדידת המרחק לכוכבים

פרסק

פוטומטריה