חשב את יכולות הצילום של הטלסקופ שלך

שדה צילום טלסקופי
עם מצלמה דיגיטלית

מהו אורך המוקד של הטלסקופ שלך ?
אם אינך יודע - עבור לשלב הבא.
הכנס את יחס המוקד של הטלסקופ
(לדוגמא 10 או (5.5
הכנס את קוטר הטלסקופ
במילימטרים :
- כאשר המספר הגבוה מבין השניים הנו הגובה
. הכנס את גודל הפיקסלים של המצלמה במיקרונים
גובה הפיקסל במיקרונים רוחב הפיקסל במיקרונים
הכנסx 400 ) את גודל שבב המצלמה על-סמך גודלו בפיקסלים. )לדוגמא: 650
גובה השבבב בפיקסלים רוחב השבב בפיקסלים
לחץ על "הצג נתונים" בכדי לראות את שדה הצילום של הטלסקופ שלך בדקות קשת
(arc minutes)
שדה הצילום של הטלסקופ שלך = על דקות קשת דקות קשת