Hebrew English

מצפה הכוכבים ברקת - קוד מצפה רשמי Bareket observatory IAU B35


שידור ישיר של ליקוי הירח מישראל - ליקוי לבנה מלא 15.06.2011 באתר מצפה הכוכבים ברקת.
מידע נוסף על ליקוי ירח, ניסויים, מצגות ופעילויות, לחצו לפרטים נוספים...

דף השידור הישיר של ליקוי הירח (ליקוי לבנה) - לחצו כאן
ליקוי הירח יתחיל בשעה 20:24, תחילת הליקוי המלא 22:22, סוף הליקוי 02:00.

 השידור פתוח לכל המעוניין!  אנו ממליצים להקרין את השידור הישיר על גבי מסך גדול, לרווחת הצופים.
העלנו לאתר המצפה מספר מאמרים המראים כיצד ניתן להשתמש בתמונות מהשידור הישיר של הליקוי - בכדי לערוך ניסויים אסטרונומיים מרתקים בנושא ליקוי הלבנה, בבית או בכיתה.
אנו מזמינים אתכם לשלוח אלינו את תוצאותיכם, נשמח להעלות עבודות נבחרות לאתר.

lunar_eclipse_scheme

עזרים ומצגות בנושא ליקוי הלבנה :
- מצגת ליקוי לבנה מלא
- מצגת ליקוי לבנה חלקי
- ניסויים בנושא ליקוי לבנה
- כדור הארץ, שמש וירח
- ליקוי חמה (ליקוי שמש)

הוספת תגובה

קוד אבטחה
רענון