דרכי הגעה למצפה הכוכבים ברקת :

 

 

 

WWW.BAREKET-ASTRO.COM